logo
  • July 21, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on ซีลตู้อบ ทนความร้อน

ซีลตู้อบ ทนความร้อน

รายละเอียด ซีลตู้อบ ทนความร้อน

เป็นจุดหมายของทางพวกเราที่จะมอบสิ่งที่ถูกตามการใช้แรงงานมีมาตรฐานสูงที่ลูกค้าต้องการแผ่นยางท่อที่เป็นยางปะเก็นยาง แล้วก็ซีนยางในการใช้งานเฉพาะจุดเฉพาะด้านการทำงานซึ่งมีก็เพียงแต่ ซีนยางแค่นั้นซึ่งสามารถ ติดตั้ง นิดติดในรอบๆขอบประตูแล้วก็หน้าต่าง ยังสามารถคุ้มครองความร้อนทนละอองน้ำความซื้อต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบแนวทางการทำงานของสถานที่ต่างๆ

สามารถสั่งผลิตแบบพิเศษให้เหมาะกับการใช้งานของท่านได้ทุกรูปแบบ ยินดีให้คำปรึกษา

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ ซีลตู้อบ ทนความร้อน  : ซีลยางNR /  ซีลยางNBR / ซีลยางEPDM / ซีลยางCR / ซีลยางSilicone / ซีลยางviton

ซีลตู้อบ ทนความร้อน   อุตสาหกรรม

ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งานเฉพาะด้าน ซีลตู้อบ ทนความร้อน  :  ซีลยางขอบประตูตู้อบ EPDM , ซีลยางขอบประตูตู้อบ ทนความร้อน , ซีลยางขอบประตูตู้อบ ทนความร้อนสูง , ซีลยางขอบประตูตู้อบ ทนร้อน , ซีลยางขอบประตูตู้อบ ทนร้อนสูง , ซีลยางขอบประตูตู้อบ ฟู้ดเกรด , ซีลยางขอบประตูตู้อบ Food Grade , ซีลยางขอบประตูตู้อบ Food Contact , ซีลยางขอบประตูตู้อบ สัมผัสอาหาร , ซีลยางขอบประตูตู้อบ ทนไอน้ำ , ซีลยางขอบประตูตู้อบ ฟองน้ำ , ซีลยางขอบประตูตู้อบ Sponge , ซีลยางขอบประตูตู้อบ Silicone , ซีลยางขอบประตูตู้อบ ซิลิโคน , ซีลยางขอบประตูตู้อบ CR , ซีลยางขอบประตูตู้อบ ซีอาร์ , ซีลยางขอบประตูตู้อบ Neoprene , ซีลยางขอบประตูตู้อบ นีโอพรีน , ยางซีลขอบประตูตู้อบ

การใช้งานด้านอื่นๆ ซีลตู้อบ ทนความร้อน  : ซีลยางทนโอโซน / ซีลยางกันล่ามไฟ / ซีลยางทนแสงแดด / ซีลยางทนแรงเสียดสี / ซีลยางทนแสงUV / ซีลยางทนOZone / ซีลยางทางการแพทย์ / ซีลยาง medical grade / ซีลยางห้องแลป / ซีลยางห้องทดลอง / ซีลยางอุตสาหกรรมเครื่องดี่ม / ซีลยางอุตสาหกรรมอาหาร / ซีล Steam Room