logo
  • July 21, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on ซีลตู้อบ ทนความร้อนสูง

ซีลตู้อบ ทนความร้อนสูง

รายละเอียด ซีลตู้อบ ทนความร้อนสูง

เหตุที่อุตสาหกรรมโรงงานรวมทั้งกิจกรรมต่างๆใช้ชื่อในเฟสอย่างต่อเนื่องจากเพื่อเลือกอยากเข้าใจในเรื่องคุณลักษณะของซีลยางในการใช้งานว่าลักษณะของ ซีลยาง จะเป็นต้นแบบงานไม่ใช่แบบแผ่นยางแล้วก็เป็นอย่างงั้นยังแบบชมพู่ได้หลักหล่อเลยเขตลักษณะตั้งแต่ซีลปะเก็น ซีลยาวัวควายแล้วก็ ซีลยางขอบประตูซึ่งมีคุณสมบัติการใช้งานที่ต่างๆนาๆและก็วันพรุ่งเป็นลักษณะของซีล

สามารถสั่งผลิตแบบพิเศษให้เหมาะกับการใช้งานของท่านได้ทุกรูปแบบ ยินดีให้คำปรึกษา

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ ซีลตู้อบ ทนความร้อนสูง  : ซีลยางNR /  ซีลยางNBR / ซีลยางEPDM / ซีลยางCR / ซีลยางSilicone / ซีลยางviton

ซีลตู้อบ ทนความร้อนสูง   อุตสาหกรรม

ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งานเฉพาะด้าน ซีลตู้อบ ทนความร้อนสูง  :  ซีลตู้อบ อีพีดีเอ็ม , ซีลตู้อบ EPDM , ซีลตู้อบ ทนความร้อน , ซีลตู้อบ ทนความร้อนสูง , ซีลตู้อบ ทนร้อน , ซีลตู้อบ ทนร้อนสูง , ซีลตู้อบ ฟู้ดเกรด , ซีลตู้อบ Food Grade , ซีลตู้อบ Food Contact , ซีลตู้อบ สัมผัสอาหาร , ซีลตู้อบ ทนไอน้ำ , ซีลตู้อบ ฟองน้ำ , ซีลตู้อบ Sponge , ซีลตู้อบ Silicone , ซีลตู้อบ ซิลิโคน , ซีลตู้อบ CR , ซีลตู้อบ ซีอาร์ , ซีลตู้อบ Neoprene , ซีลตู้อบ นีโอพรีน , ซีลยางตู้อบ , ซีลยางตู้อบ Square , ซีลยางตู้อบ D Profile , ซีลยางตู้อบ S Profile , ซีลยางตู้อบ J Profile

การใช้งานด้านอื่นๆ ซีลตู้อบ ทนความร้อนสูง  : ซีลยางกันน้ำ / ซีลยางทนน้ำ / ซีลยางกันกระแทก / ซีลยางลดแรงกระแทก / ซีลยางกันซึม / ซีลยางทนน้ำมัน / ซีลยางกันน้ำมัน / ซีลยางทนเชื้อเพลิง / ซีลยางทนไอน้ำ / ซีลยางทนความเย็น / ซีลยางทนแรงดัน / ซีลตู้สตีม