logo
  • July 24, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on ซีลตู้อบ ตัว E

ซีลตู้อบ ตัว E

รายละเอียด ซีลตู้อบ ตัว E

สามารถติดต่อสั่งทำและก็สั่งทำการสร้างหรือส่งแบบชิ้นงานเพื่อทำซีนยางตามสิ่งที่จำเป็นเพื่อจะใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมการผลิต เครื่องใช้ไม้สอยในบ้านแล้วก็ส่วนประกอบภายในบ้าสำหรับเพื่อการปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองป้องกันหรือดูแลระบบการทำงานข้างในสถานที่ต่างๆซึ่งจะต้องใช้คุณสมบัติสิ่งที่ปิดมิดชิดในของประตูและก็หน้าต่างซึ่งใช้คุณลักษณะของยางขึ้นรูปทำเป็นซีลยาง profile แล้วก็แผนกต่างๆ

สามารถสั่งผลิตแบบพิเศษให้เหมาะกับการใช้งานของท่านได้ทุกรูปแบบ ยินดีให้คำปรึกษา

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ ซีลตู้อบ ตัว E  : ซีลยางNR /  ซีลยางNBR / ซีลยางEPDM / ซีลยางCR / ซีลยางSilicone / ซีลยางviton

ซีลตู้อบ ตัว E   อุตสาหกรรม

ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งานเฉพาะด้าน ซีลตู้อบ ตัว E  :  ซีลฟองน้ำขอบประตูตู้อบ S Profile , ซีลฟองน้ำขอบประตูตู้อบ D Profile , ซีลฟองน้ำขอบประตูตู้อบ J Profile , ซีลฟองน้ำขอบประตูตู้อบ P Profile , ซีลฟองน้ำขอบประตูตู้อบ Profile , ซีลฟองน้ำขอบประตูตู้อบ E Profile , ซีลฟองน้ำขอบประตูตู้อบ Oven Door Seals , ซีลฟองน้ำขอบประตูตู้อบ Oven Seals , ซีลฟองน้ำขอบประตูตู้อบ โอริ่งคอร์ด , ซีลฟองน้ำขอบประตูตู้อบ O-Ring Cord , ซีลฟองน้ำขอบประตูตู้อบ อีพีดีเอ็ม , ซีลฟองน้ำขอบประตูตู้อบ EPDM , ซีลฟองน้ำขอบประตูตู้อบ ทนความร้อน , ซีลฟองน้ำขอบประตูตู้อบ ทนความร้อนสูง , ซีลฟองน้ำขอบประตูตู้อบ ทนร้อน , ซีลฟองน้ำขอบประตูตู้อบ ทนร้อนสูง

การใช้งานด้านอื่นๆ ซีลตู้อบ ตัว E  : ซีลตู้อบฝรั่ง / ซีลตู้อบลูกแพร์ / ซีลตู้อบลูกพลัม / ซีลตู้อบกล้วย / ซีลตู้อบแอ๊ปเปิ้ล / ซีลตู้อบองุ่น / ซีลตู้อบเปลือกส้ม / ซีลตู้อบเปลือกมะนาว / ซีลตู้อบเชอร์รี่ / ซีลตู้อบสตรอว์เบอร์รี / ซีลตู้อบแอปริคอต