logo
  • July 25, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on ซีลตู้อบ สัมผัสอาหาร

ซีลตู้อบ สัมผัสอาหาร

รายละเอียด ซีลตู้อบ สัมผัสอาหาร

เหตุที่ทำการขึ้นรูปแบบอย่างตามต้นแบบผลงานตามสิ่งที่ต้องการสถานที่นั้น ก็ด้วยสิ่งที่มีความต้องการที่รีบแล้วก็อยากได้ความสบายสำหรับในการใช้งานจึงมีการผลิตเจาะจงแปลรูปยางสนต่างและการผลิตยางสังเคราะห์ต่างๆสำหรับการทำเป็นแบบผลงานต่างๆตั้งแต่ปะเก็นท่อที่เป็นยาง สายพานยาง ซีนยาง ซื้อการใช้แรงงานตามแบบอย่างความอยากต่างๆซึ่ง ซีนยางก็เป็นอีกประเภทที่นิยมกันอย่างล้นหลาม

สามารถสั่งผลิตแบบพิเศษให้เหมาะกับการใช้งานของท่านได้ทุกรูปแบบ ยินดีให้คำปรึกษา

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ ซีลตู้อบ สัมผัสอาหาร  : ซีลยางNR /  ซีลยางNBR / ซีลยางEPDM / ซีลยางCR / ซีลยางSilicone / ซีลยางviton

ซีลตู้อบ สัมผัสอาหาร   อุตสาหกรรม

ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งานเฉพาะด้าน ซีลตู้อบ สัมผัสอาหาร  :  ยางซีลทนไอน้ำ ตู้อบ , ยางซีลSponge ตู้อบ , ยางซีลSilicone ตู้อบ , ยางซีลซิลิโคน ตู้อบ , ยางซีลCR ตู้อบ , ยางซีลซีอาร์ ตู้อบ , ยางซีลNeoprene ตู้อบ , ยางซีลนีโอพรีน ตู้อบ , ซีลยางฟองน้ำขอบประตูตู้อบ Square , ซีลยางฟองน้ำขอบประตูตู้อบ ตัว U , ซีลยางฟองน้ำขอบประตูตู้อบ ตัว V , ซีลยางฟองน้ำขอบประตูตู้อบ ตัว P , ซีลยางฟองน้ำขอบประตูตู้อบ ตัว J , ซีลยางฟองน้ำขอบประตูตู้อบ ตัว E , ซีลยางฟองน้ำขอบประตูตู้อบ ตัว D , ซีลยางฟองน้ำขอบประตูตู้อบ ตัว S , ซีลยางฟองน้ำขอบประตูตู้อบ U Profile , ซีลยางฟองน้ำขอบประตูตู้อบ V Profile , ซีลยางฟองน้ำขอบประตูตู้อบ S Profile , ซีลยางฟองน้ำขอบประตูตู้อบ D Profile

การใช้งานด้านอื่นๆ ซีลตู้อบ สัมผัสอาหาร  : ซีลตู้อบกีวี่ / ซีลตู้อบลูกพีช / ซีลตู้อบสัปปะรด / ซีลตู้อบมะเขือเทศ / ซีลตู้อบเห็ด / ซีลตู้อบสาหร่าย / ซีลตู้อบเม็ดบัว / ซีลตู้อบขนมปัง / ซีลตู้อบเมล็ดทานตะวัน / ซีลตู้อบทุเรียน / ซีลตู้อบมะม่วง / sauna room