logo
  • September 4, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on ซีลยางตู้อบ Oven Seals

ซีลยางตู้อบ Oven Seals

รายละเอียด ซีลยางตู้อบ Oven Seals

การได้ยางที่เหมาะสม จำพวก ยางที่จะต้องเกี่ยวข้องกับ น้ำ อาหาร และเนื้อ ต้องใช้งานได้ตรงตาม 100% เพราะหากนำยางประเภท ไม่ใช้ยาง Food grade นั่นอาจทำให้สิ่งที่โดย สัมผัสยาง อาจเกิดการ ติดสิ่งที่ส่งผลอันตราย กับผู้สัมผัสถูก หรือ สิ่งของเป็นพิษ ทำให้เกิดผลไม่ดี จึงควรจะต้องเลือก แผ่นยางที่เป็น silicone เท่านั่น พร้อมจะต้องเป็นชนิดยาง Food grade นั่นคือ ต้องโดนตัวกับอาหารน้ำ ไม่มีผลใดๆกับสิ่งที่โดนตัวยาง

สามารถสั่งผลิตแบบพิเศษให้เหมาะกับการใช้งานของท่านได้ทุกรูปแบบ ยินดีให้คำปรึกษา

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ ซีลยางตู้อบ Oven Seals  : ซีลยางNR /  ซีลยางNBR / ซีลยางEPDM / ซีลยางCR / ซีลยางSilicone / ซีลยางviton

ซีลยางตู้อบ Oven Seals   อุตสาหกรรม

ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งานเฉพาะด้าน ซีลยางตู้อบ Oven Seals  : ซีลขอบประตูตู้อบ Silicone , ซีลขอบประตูตู้อบ ซิลิโคน , ซีลขอบประตูตู้อบ CR , ซีลขอบประตูตู้อบ ซีอาร์ , ซีลขอบประตูตู้อบ Neoprene , ซีลขอบประตูตู้อบ นีโอพรีน , ซีลตัว U ตู้อบ , ซีลตัว V ตู้อบ , ซีลตัว P ตู้อบ , ซีลตัว J ตู้อบ , ซีลตัว D ตู้อบ , ซีลตัว S ตู้อบ , ซีลตัว E ตู้อบ , ซีล U Profile ตู้อบ , ซีล V Profile ตู้อบ , ซีล D Profile ตู้อบ , ซีล S Profile ตู้อบ , ซีล P Profile ตู้อบ , ซีล J Profile ตู้อบ , ซีล E Profile ตู้อบ , ซีลยาง ตู้อบ , ยางซีล ตู้อบ , ซีลฟองน้ำ ตู้อบ , ยางขอบประตู ตู้อบ , ยางขอบ ประตู ตู้อบ , ซีลยางฟองน้ำขอบประตูตู้อบ

การใช้งานด้านอื่นๆ ซีลยางตู้อบ Oven Seals  : ซีลยางเตาอบ / ซีลยางไมโครเวฟ / ซีลยางกันรั่ว / ซีลยางตัว J / ซีลยางตัว P / ซีลยางตัว E / ซีลยางตัว V / ซีลยางตัว D / ซีลยางตัว S / ซีลยางกระดูกงู / ซีลยางขอบประตู / ซีลยางขอบประตูรถ / ซีลเครื่องทำไอน้ำ