logo
 • March 15, 2018
 • Uncategorized
 • Comments Off on ซีลยางตู้อบ สี่เหลี่ยม

ซีลยางตู้อบ สี่เหลี่ยม

ซีลยางตู้อบ สี่เหลี่ยม

รายละเอียด

ซีลตู้อบ (Oven Door Seals) – ซีลยางกระดูกงู เป็นซีลยางกระดูกงูสำหรับเพื่อการใช้งานประกอบจัดตั้งขอบประตูตู้อบ ( Oven Door) กันความร้อนรั่วออกมา ลดการสูญเสีย ลดทุน ซีลยางมีความยืดหยุ่นสูงแล้วก็คืนตัวก้าวหน้า ทำให้ประตูปิดแน่น ติดตั้งง่ายยึดติดแน่น อายุการใช้งานนาน ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง ทนความร้อนสูง 160 °C .

 

ซีลยาง (Rubber Seal) มีมากมายแบบ รวมทั้งชนิด แบ่งตามรูปแบบของการนำไปใช้งาน ตัวอย่างเช่น ซีลประตู (Extrusion Rubber) ซีลขอบตู้ (Retort) ซีลฝาสำหรับปิดหม้อ ซีลไฮโดรลิค (hydraulic Seal) ซีลหน้ายางแบบแปลน ซีลเฟอร์ลูน (Ferrule Seal) ซีลวี-แพ็คกิ้ง (V-packing) ซีลกระบอกสูบ ซีลยูเนี่ยน (Union Seal) ซีลยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (Food Grade Rubber with FDA Approved) ซีลยางฟู้ดเกรด ซีลกันฝุ่นละออง (Oil Seal) ออยซีล ซีลกันน้ำมัน ซีลยางไวตั้น (Piston Seal) ซีลยูคัพ (Seal U-CUP) ซีลบอลวาล์ว ( Seal Ball Valve) ซีลยางคุ้มครองปกป้องกระแสไฟฟ้า (Anti Static Rubber – พร้อมใบสุทธิจากกรมไฟฟ้า) รวมทั้งซีลยางอื่นๆตามแบบ

ซีลยางอุดร่องสะพาน Neoprene Compression Seal ของ Eurober ซีลยางสำหรับปิดช่องว่างรอยต่อคอนกรีตเพื่อปกป้องน้ำให้อัตราการยืดหยุ่นตัวสูง แล้วก็อายุการใช้งานที่นาน สามารถติดตั้งได้อย่างสะดวกสบาย สร้างมาจากยางสังเคราะห์ที่ทนต่อสภาพภูมิอากาศ ทนน้ำมันและไม่ลามไฟ

ซีลยางตู้อบ สี่เหลี่ยม

 • ซีลยางตู้อบ / เตาอบฟองน้ำ Sponge Oven Rubber Seals
 • ซีลยางตู้อบ / เตาอบตัน Solid Oven Rubber Seals
 • ซีลยางตู้อบ / เตาอบสี่เหลี่ยม Square Oven Rubber Seals
 • ซีลยางตู้อบ / เตาอบวงกลมหรือโอริงคอร์ด O ring Cord / Circle Oven Rubber Seals
 • ซีลยางตู้อบ / เตาอบครึ่งวงกลม Semicircle / Dome Shaped / Round Shape Oven Rubber Seals
 • ซีลยางตู้อบ / เตาอบสี่เหลี่ยมตัน Square Cord Oven Rubber Seals
 • ซีลยางตู้อบ / เตาอบสี่เหลี่ยมรู Square Tubes Oven Rubber Seals
 • ซีลยางตู้อบ / เตาอบครึ่งวงกลมรู Dome Shaped Tube
 • ซีลยางตู้อบ / เตาอบโปรไฟล์ Profile Oven Rubber Seals
 • ซีลยางตู้อบ / เตาอบตัวเจ J Profile / J Channels / J Shapes / J Section Oven Rubber Seals
 • ซีลยางตู้อบ / เตาอบตัวพี P Profile / P Channels / P Shapes / P Section Oven Rubber Seals
 • ซีลยางตู้อบ / เตาอบตัวอี E Profile / E Channels / E Shapes / E Section Oven Rubber Seals
 • ซีลยางตู้อบ / เตาอบตัววี V Profile / V Channels / V Shapes / V Section Oven Rubber Seals
 • ซีลยางตู้อบ / เตาอบตัวดี D Profile / D Channels / D Shapes / D Section Oven Rubber Seals
 • ซีลยางตู้อบ / เตาอบตัวเอส S Profile / S Channels / S Shapes / S Section Oven Rubber Seals
 • ซีลยางตู้อบ / เตาอบตัวยู U Profile / U Channels / U Shapes / U Section Oven Rubber Seals
 • ซีลยางตู้อบ / เตาอบตัวที T Profile / T Channels / T Shapes / T Section Oven Rubber Seals
 • ซีลยางตู้อบ / เตาอบตัวเอช H Profile / H Channels / H Shapes / H Section Oven Rubber Seals
 • ซีลยางตู้อบ / เตาอบตัวเอฟ F Profile / F Channels / F Shapes / F Section Oven Rubber Seals
 • ซีลยางตู้อบ / เตาอบตัวแอล L Profile / L Channels / L Shapes / L Section Oven Rubber Seals
 • ซีลยางตู้อบ / เตาอบตัวเอ็ม M Profile / M Channels / M Shapes / M Section Oven Rubber Seals
 • ซีลยางตู้อบ / เตาอบตัวเอ็น N Profile / N Channels / N Shapes / N Section Oven Rubber Seals
 • ซีลยางตู้อบ / เตาอบตัวดับบลิว W Profile / W Channels / W Shapes / W Section Oven Rubber Seals
 • ซีลยางตู้อบ / เตาอบตัวแซด Z Profile / Z Channels / Z Shapes / Z Section Oven Rubber Seals
 • ซีลยางตู้อบ / เตาอบกระดูกงู Weather Strip Oven Rubber Seals

ซีลยางตู้อบ สี่เหลี่ยม

กรุณาติดต่อได้ที่ฝ่ายขายได้ที่เบอร์
Tel : 02 – 444 – 6871
Mobile : 095 – 206 – 8185
Website : http://www.eurober.biz
Fanpage : https://www.facebook.com/Eurober
Google Plus : https://plus.google.com/112149958401011025713
Twitter : https://twitter.com/euroberweb

เราพร้อมให้การบริการให้กับท่าน

ซีลตู้อบ / เตาอบ (Oven Seals)