logo
  • April 24, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on ซีลตู้อบ กันความร้อน

ซีลตู้อบ กันความร้อน

รายละเอียด ซีลตู้อบ กันความร้อน

อุตสาหกรรมการขนส่งตั้งแต่ รถยนต์ จนกระทั่งรถเบนซ์ระดับการขนส่งนานาชาติที่ใช้ตู้แช่เย็น และก็ตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ตาก้องได้ซีลยางที่มีคุณภาพที่ยึดติดได้ง่ายแล้วก็มีความแน่นแฟ้นก็เลยต้องใช้ซีลยางที่มีคุณสมบัติ รู้เรื่องทนไฟและแรงกดดันแล้วก็แรงกดทับเพื่อปกป้องการรั่วซึมหรือการกระแทกอันเกิดขึ้นจากการลำเลียงหรือขนของในรูปต่างๆ ซีลยางก็เลยมีความสำคัญที่จะจำเป็นต้องเลือกคุณลักษณะให้เหมาะสมตรงไปตามเขาต้องการที่ลูกค้าหรือการขนส่งจะใช้

สามารถสั่งผลิตแบบพิเศษให้เหมาะกับการใช้งานของท่านได้ทุกรูปแบบ ยินดีให้คำปรึกษา

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ ซีลตู้อบ กันความร้อน  : ซีลยางNR /  ซีลยางNBR / ซีลยางEPDM / ซีลยางCR / ซีลยางSilicone / ซีลยางviton

ซีลตู้อบ กันความร้อน   อุตสาหกรรม

ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งาน ซีลตู้อบ กันความร้อน  : ซีลยางทนโอโซน / ซีลยางกันล่ามไฟ / ซีลยางทนแสงแดด / ซีลยางทนแรงเสียดสี / ซีลยางทนแสงUV / ซีลยางทนOZone / ซีลยางทางการแพทย์ / ซีลยาง medical grade / ซีลยางห้องแลป / ซีลยางห้องทดลอง / ซีลยางอุตสาหกรรมเครื่องดี่ม / ซีลยางอุตสาหกรรมอาหาร / ซีล Steam Room