logo

Posts Tagged ‘ซีลกันลามไฟ ตาม วัตถุดิบ’

  • May 13, 2018
  • Uncategorized
  • Comments Off on ซีลกันลามไฟ ตาม วัตถุดิบ

ซีลกันลามไฟ ตาม วัตถุดิบ

ซีลกันลามไฟ(Flame Retardant Resistant Seals UL94) รายละเอียด EUROBER พวกเราจัดจำหน่ายแผ่นยางฟองน้ำ CR สีดำพร้อมจัดส่งนานัปการความแข็งการใช้งานตั้งแต่ 30-70 Shore OO ความหนามีให้คุณเลือกใช้งาน 1-50 mm ท่อที่เป็นยางฟองน้ำ CR ( CR Sponge Tube) หรือท่อยางฟองน้ำนีโอพรีนเป็นยางฟองน้ำที่มีรูกลวงกึ่งกลางมีลักษณะเหมือนสายยาง-ท่อที่เป็นยางนิยมประยุกต์ใช้งานมากมายอุตสาหกรรมเป็นต้นว่า Food & Beverage , Building , Construction , Automotive เป็นต้นซึ่งท่อที่เป็นยางฟองน้ำ CR หรือท่อที่เป็นยางฟองน้ำ Neoprene เป็นท่อยางฟองน้ำที่มีคุณสมบัติเด่นคือการทนการลามไฟทนการกร่อนทนโอโซนทนการสลายตัวเจริญรวมทั้งยิ่งไปกว่านี้ยังทนน้ำมันสารเคมีในระดับปานกลางอีกด้วย ซีลกันลามไฟ(Flame Retardant Resistant Seals UL94) ซีลกันลามไฟ ตาม วัตถุดิบ Flame Retardant Resistant Seals UL94 Material ซีลกันลามไฟเอ็นอาร์ NR Flame Retardant Resistant Seals UL94 ซีลกันลามไฟเอ็นบีอาร์ NBR Flame Retardant Resistant Seals UL94 ซีลกันลามไฟเอสบีอาร์ SBR Flame Retardant Resistant Seals UL94 ซีลกันลามไฟอีพีดีเอ็ม EPDM Flame Retardant Resistant Seals UL94 ซีลกันลามไฟซิลิโคน Silicone / VMQ / MQ Flame Retardant Resistant Seals UL94 ซีลกันลามไฟไวตัน Viton / FKM / FPM Flame Retardant Resistant Seals
Read More