logo

Posts Tagged ‘ซีลตู้อบ ตัว E’

  • July 24, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on ซีลตู้อบ ตัว E

ซีลตู้อบ ตัว E

รายละเอียด ซีลตู้อบ ตัว E สามารถติดต่อสั่งทำและก็สั่งทำการสร้างหรือส่งแบบชิ้นงานเพื่อทำซีนยางตามสิ่งที่จำเป็นเพื่อจะใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมการผลิต เครื่องใช้ไม้สอยในบ้านแล้วก็ส่วนประกอบภายในบ้าสำหรับเพื่อการปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองป้องกันหรือดูแลระบบการทำงานข้างในสถานที่ต่างๆซึ่งจะต้องใช้คุณสมบัติสิ่งที่ปิดมิดชิดในของประตูและก็หน้าต่างซึ่งใช้คุณลักษณะของยางขึ้นรูปทำเป็นซีลยาง profile แล้วก็แผนกต่างๆ สามารถสั่งผลิตแบบพิเศษให้เหมาะกับการใช้งานของท่านได้ทุกรูปแบบ ยินดีให้คำปรึกษา Tel : 02 – 444 – 6871 Mobile : 095 – 206 – 8185 วัตถุดิบ ซีลตู้อบ ตัว E  : ซีลยางNR /  ซีลยางNBR / ซีลยางEPDM / ซีลยางCR / ซีลยางSilicone / ซีลยางviton ซีลตู้อบ ตัว E   อุตสาหกรรม ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล การใช้งานเฉพาะด้าน ซีลตู้อบ ตัว E  :  ซีลฟองน้ำขอบประตูตู้อบ S Profile , ซีลฟองน้ำขอบประตูตู้อบ D Profile , ซีลฟองน้ำขอบประตูตู้อบ J Profile , ซีลฟองน้ำขอบประตูตู้อบ P Profile , ซีลฟองน้ำขอบประตูตู้อบ Profile , ซีลฟองน้ำขอบประตูตู้อบ E Profile
Read More