logo

Posts Tagged ‘ซีลตู้อบ ทนแรงฉีกขาด’

  • April 24, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on ซีลตู้อบ ทนแรงฉีกขาด

ซีลตู้อบ ทนแรงฉีกขาด

รายละเอียด ซีลตู้อบ ทนแรงฉีกขาด บอกทำซีลยางขอบประตูรวมทั้งซีลยางของประจกและก็ซีลยางประเภทพิเศษต่างๆในการใช้งานในอุตสาหกรรม ในวิธีการทำบ้านที่พักหรือตึก ที่จะต้องใช้ห้ามเพื่อให้มีความมิดชิด. อากาศด้านในออกสู่ด้านนอก หรือคุ้มครองปกป้องการรั่วซึมอันมีสาเหตุมาจาก สารระเหยของเหลว ที่ใช้เพื่อการดำเนินงานของระบบการผลิตต่างๆ ซีลยางจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการ ช่วยยึดติดรวมทั้งคุ้มครองสิ่งรอบข้าง ไม่ให้ เกิดการกระจายตัวออกสู่ข้างนอก แม้ ซีลยางชนิดนี้เป็นซีลติดขอบกระจกหรือครอบหน้าต่าง สามารถสั่งผลิตแบบพิเศษให้เหมาะกับการใช้งานของท่านได้ทุกรูปแบบ ยินดีให้คำปรึกษา Tel : 02 – 444 – 6871 Mobile : 095 – 206 – 8185 วัตถุดิบ ซีลตู้อบ ทนแรงฉีกขาด  : ซีลยางNR /  ซีลยางNBR / ซีลยางEPDM / ซีลยางCR / ซีลยางSilicone / ซีลยางviton ซีลตู้อบ ทนแรงฉีกขาด   อุตสาหกรรม ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล การใช้งาน ซีลตู้อบ ทนแรงฉีกขาด  : ซีลยางเตาอบ / ซีลยางไมโครเวฟ / ซีลยางกันรั่ว / ซีลยางตัว J / ซีลยางตัว P / ซีลยางตัว E / ซีลยางตัว V
Read More