logo

Posts Tagged ‘ซีลตู้อบ CR’

  • April 26, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on ซีลตู้อบ CR

ซีลตู้อบ CR

รายละเอียด ซีลตู้อบ CR ซีลสำหรับ ปั๊ม ในระบบเครื่องจักร ในตัวเผ่าที่มีการเคลื่อนตลอดเวลาในการสูบฉีดปั๊มน้ำปั๊มก๊าซ เหมือนระบบไฮดรอลิค ในการทนต่อการดึงการโหดเหี้ยมที่เป็นยางสำหรับฝึกควรมี แรงต่อต้านทนต่อแรงกดทับแล้วก็ความสำราญก่อนจากระบบการทำงานชนิดนี้ ได้อย่างยอดเยี่ยมที่มีการใช้ แล้วก็เผชิญ สารเคมีบางตัวหรือ อากาศบางจำพวก ที่จะต้องเลือกจำพวกของซีลยาง สำหรับปั๊มให้ตรงตามจุด สามารถสั่งผลิตแบบพิเศษให้เหมาะกับการใช้งานของท่านได้ทุกรูปแบบ ยินดีให้คำปรึกษา Tel : 02 – 444 – 6871 Mobile : 095 – 206 – 8185 วัตถุดิบ ซีลตู้อบ CR  : ซีลยางเอ็นอาร์ /  ซีลยางเอ็นบีอาร์ / ซีลยางอีพีดีเอ็ม / ซีลยางซีอาร์ / ซีลยางซิลิโคน / ซีลยางไวตัน ซีลตู้อบ CR   อุตสาหกรรม ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล การใช้งาน ซีลตู้อบ CR  : ซีลยางทนการเสื่อมสภาพ / ซีลยางทนสภาพแวดล้อม / ซีลยางฟู้ดเกรด / ซีลยางสัมผัสอาหาร / ซีลยางFoodGrade / ซีลยางทนความร้อน / ซีลยางทนแรงฉีกขาด / ซีลยางทนน้ำมันจากพืช / ซีลยางทนน้ำมันจากสัตว์
Read More