logo

Posts Tagged ‘ซีลฟู้ดเกรด ทนความเย็น’

  • June 16, 2018
  • Uncategorized
  • Comments Off on ซีลฟู้ดเกรด ทนความเย็น

ซีลฟู้ดเกรด ทนความเย็น

ซีลฟู้ดเกรด ทนความเย็น รายละเอียด ยางซีล Food Grade เป็นยางที่ไม่มีสารพิษหรือสารเคมีเจือปนและมีตอนการใช้งานในอุณหภูมิที่สูงเหมาะสำหรับใช้ในด้านอาหาร และไม่มีสารก่อภูมิแพ้แล้วยังทนต่อเชื้อรารวมทั้งน้ำได้ ซึ่งแปลว่าสารอินทรีย์จะไม่ก่อตัวขึ้นบนยาง ยางเกรดของกิน ยังไม่มีกลิ่นและไม่มีรสทำให้ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพและก็คุณลักษณะของของกินที่ใช้ เป็นสิ่งของที่ทนทานแล้วก็เชื่อถือได้ซึ่งมีอายุการใช้งานที่ช้านาน ผลิตภัณฑ์ของพวกเราผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่า ฟู้ดเกรดซีลยาง (Rubber Seals Food Grade) จะทนต่ออุณหภูมิที่สู.ที่สุดและก็จะไม่มีการสึกกร่อน พวกเราสามารถค้ำประกันได้ว่าผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้นของเราสอดคล้องกับกฎที่ต้องปฏิบัติตามของ มาตรฐาน Food Grade แล้วก็มีสารที่ผ่านการยืนยันแค่นั้น โปรดติดต่อฝ่ายวิศวกรรมสำหรับรายละเอียดต่างๆนอกเหนือจากนี้ Phone: 0952068185 Tel: 024446871 ซีลฟู้ดเกรด ทนความเย็น ซีลฟู้ดเกรด ทนความเย็น ซีลฟู้ดเกรดสินค้า Product Food Grade Seals ซีลฟู้ดเกรดตู้อบไอน้ำ / สตีม / สตรีม Steam Food Grade Seals ซีลฟู้ดเกรดห้องอบไอน้ำ / สตีม / สตรีม Steam Room Food Grade Seals ซีลฟู้ดเกรดเครื่องทำไอน้ำ / สตีม / สตรีม Steam Machine Food Grade Seals ซีลฟู้ดเกรดสมุนไพร Herb Food Grade Seals ซีลฟู้ดเกรดห้องอบสมุนไพร Herb Room Food Grade Seals ซีลฟู้ดเกรดเครื่องอบสมุนไพร Herb Machine Food Grade Seals ซีลฟู้ดเกรดหม้อต้ม Boiler Food Grade Seals ซีลฟู้ดเกรดกาน้ำร้อน Hot Pot Food Grade Seals ซีลฟู้ดเกรดเบเกอรี่Bakery Food Grade Seals ซีลฟู้ดเกรดไมโครเวฟ
Read More