logo

Posts Tagged ‘ซีลยางตู้อบ Oven Seals’

  • September 4, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on ซีลยางตู้อบ Oven Seals

ซีลยางตู้อบ Oven Seals

รายละเอียด ซีลยางตู้อบ Oven Seals การได้ยางที่เหมาะสม จำพวก ยางที่จะต้องเกี่ยวข้องกับ น้ำ อาหาร และเนื้อ ต้องใช้งานได้ตรงตาม 100% เพราะหากนำยางประเภท ไม่ใช้ยาง Food grade นั่นอาจทำให้สิ่งที่โดย สัมผัสยาง อาจเกิดการ ติดสิ่งที่ส่งผลอันตราย กับผู้สัมผัสถูก หรือ สิ่งของเป็นพิษ ทำให้เกิดผลไม่ดี จึงควรจะต้องเลือก แผ่นยางที่เป็น silicone เท่านั่น พร้อมจะต้องเป็นชนิดยาง Food grade นั่นคือ ต้องโดนตัวกับอาหารน้ำ ไม่มีผลใดๆกับสิ่งที่โดนตัวยาง สามารถสั่งผลิตแบบพิเศษให้เหมาะกับการใช้งานของท่านได้ทุกรูปแบบ ยินดีให้คำปรึกษา Tel : 02 – 444 – 6871 Mobile : 095 – 206 – 8185 วัตถุดิบ ซีลยางตู้อบ Oven Seals  : ซีลยางNR /  ซีลยางNBR / ซีลยางEPDM / ซีลยางCR / ซีลยางSilicone / ซีลยางviton ซีลยางตู้อบ Oven Seals   อุตสาหกรรม ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล การใช้งานเฉพาะด้าน
Read More