logo

Posts Tagged ‘ซีลยางฟู้ดเกรด S Profile’

  • June 21, 2018
  • Uncategorized
  • Comments Off on ซีลยางฟู้ดเกรด S Profile

ซีลยางฟู้ดเกรด S Profile

ซีลยางฟู้ดเกรด S Profile รายละเอียด ซีล Food Grade เป็นยางซิลิโคนที่ตรวจโลหะที่สามารถตรวจหาได้โดยเครื่องตรวจหาโลหะแบบรวมที่จัดตั้งอยู่ในสายการผลิต ในกรณีของซีลซิลิโคน ฟู้ดเกรด เข้า สู่กรรมวิธีการผลิตดังที่ได้ กล่าวมาแล้วข้างต้นจะถูกกำหนด กรรมวิธีการผลิตสามารถหยุดได้อย่างเร็วสินค้าที่แปดเปื้อนแยกรวมทั้งกรรมวิธีการที่ปรับแก้เพื่อเอาชนะปัญหา ประโยชน์เชิงการค้าสำหรับผู้ผลิตคือการเสี่ยงต่อการหยุดทำงานของการสร้างแล้วก็ความเป็นไปได้ที่จะกำเนิดของเสียที่ผลิตจะต่ำลงอย่างมากเหตุเพราะคุณสมบัติของซึ่งทำให้สามารถตรวจการปนเปื้อนได้เร็ว โปรดติดต่อข้างวิศวกรรมสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม Phone: 0952068185 Tel: 024446871 ซีลยางฟู้ดเกรด S Profile ซีลยางฟู้ดเกรด S Profile ยางซีลฟู้ดเกรด การใช้งานด้านอื่นๆ Other Usability Food Grade Seals Rubber ยางซีลฟู้ดเกรดกันน้ำ water ResistantFood Grade Seals Rubber ยางซีลฟู้ดเกรดทนน้ำ water ResistantFood Grade Seals Rubber ยางซีลฟู้ดเกรดกันกระแทก Impact ResistantFood Grade Seals Rubber ยางซีลฟู้ดเกรดทนกระแทก Impact ResistantFood Grade Seals Rubber ยางซีลฟู้ดเกรดลดแรงกระแทกReduce ForceFood Grade Seals Rubber ยางซีลฟู้ดเกรดกันซึม Leak ResistantFood Grade Seals Rubber ยางซีลฟู้ดเกรดกันน้ำมัน Oil ResistantFood Grade Seals Rubber ยางซีลฟู้ดเกรดทนน้ำมัน Oil ResistantFood Grade Seals Rubber ยางซีลฟู้ดเกรดกันไอน้ำ / สตีม / สตรีม Steam ResistantFood Grade Seals Rubber ยางซีลฟู้ดเกรดทนไอน้ำ / สตีม / สตรีม Steam ResistantFood Grade Seals
Read More