logo

Posts Tagged ‘ยางซีลตู้อบ E Profile’

  • September 5, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on ยางซีลตู้อบ E Profile

ยางซีลตู้อบ E Profile

รายละเอียด ยางซีลตู้อบ E Profile การที่ท่านได้ยางไม่ตรงกับงาน หรือ ยางที่ไม่เหมาะสมกับงาน นั่นมีโทษ มากมาย ตั้งแต่ ยางเกิดการละลาย แพร่สารเคมีที่เกิดอันตราย เสื่อมสภาพไว้ ซึ่งล้วนแต่ส่งผล ทำให้ท่านที่นำไปใช้ มีแต่ภาวะ เสี่ยง อันตรายมากยิ่งขึ้น จึงควรเลือกยางทางเราที่ได้มาตรฐานและความใส่ใจ ที่ท่านเลือกยาง ที่เรามีแม้แต่ยางเกรดพิเศษ ในการใช้สัมผัสอาหารได้ จากประเภทยาง ซิลิโคน Food grade นั่นเอง สามารถสั่งผลิตแบบพิเศษให้เหมาะกับการใช้งานของท่านได้ทุกรูปแบบ ยินดีให้คำปรึกษา Tel : 02 – 444 – 6871 Mobile : 095 – 206 – 8185 วัตถุดิบ ยางซีลตู้อบ E Profile  : ซีลยางNR /  ซีลยางNBR / ซีลยางEPDM / ซีลยางCR / ซีลยางSilicone / ซีลยางviton ยางซีลตู้อบ E Profile   อุตสาหกรรม ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล การใช้งานเฉพาะด้าน ยางซีลตู้อบ E Profile  :  ยางซีลตู้อบ ทนร้อน ,
Read More